top of page

Prosjektutbytte

O1 - Forskning på læreplaner med retningslinjer

Forskningen i nasjonale læreplaner med retningslinjer vil presentere funnene fra studie av læringsmål, nåværende kompetanse og kompetanse i pedagogiske metoder i vitenskapsundervisningen, elevenes meninger om metodene som brukes i vitenskapelig undervisning og forslag til forbedring. På grunnlag av analysen presenterer vi retningslinjer som danner grunnlaget for opprettelsen av undervisningsmateriale (og mobil plattform). Det vil hjelpe lærerne å utforme undervisning i vitenskap basert på nyeste og moderne praksis.

Målet ved å utføre denne aktiviteten er å sikre kvalitetsbasert informasjon. Det bidrar til å forstå karaktertrekkene i læreplanene for naturfaglig undervisning. Det er en base for en utdanning av høy kvalitet, bidrar til å sette opp læringsutbytte og metodikk, og det er et svar på dagens og morgendagens behov. Dokumentet vil bidra til å identifisere god praksis.  Lese mer: Output1 

O2 - Utvikling av undervisningsmetodikk: mobilundervisning / brukeropplevelsesplattform

I andre del av prosjektet skal vi utvikle en nyskapende metode (undervisningsmetodikk, verktøykasse og brukereopplevelse (virtuell og natur)) som knytter nasjonale læreplanmål i naturfaglig utdanning med utvikling av mobil plattform (IKT) i kombinasjon med utendørsaktiviteter.

Med denne produksjonen er målet å tilby varierte, innovative, kvalitetsmessige, optimaliserte naturvitenskapelige læringsmetoder og introdusere nye verktøy for lærere og geoparkpersonale.

Vi fokuserer på læringsbaserte pedagogiske tilnærminger, didaktikk og teknologi - ved å kombinere utendørsaktiviteter, spill, øvelser med fokus på natur / geologisk vitenskapstema, med undertemaer, alle knyttet til et bestemt sted eller temapunkt i geoparkene.

Vi skal utvikle en brukeropplevelse (som består av virtuell og natur - utendørsaktiviteter) basert på O1.

Brukere vil være ute, der alle fenomener eksisterer, hvor elever lærer å gjøre / observere / oppleve med stort engasjement og samhandling. De vil kunne sjekke resultater, data, oppgaver, virtuell reise, hvor som helst med tilgang til plattformen. Lese mer Output 2

O3 - Guide til lærere i naturfaglig utdanning - ESTEAM metodisk Steg for steg guide

I sluttfasen av prosjektet, etter ferdigstillelse av aktiviteter innenfor O1 og under utvikling av O2, vil "Veiledning for lærere i naturvitenskapelig utdanning" utvikles for vitenskapslærere, studenter (fremtidige lærere), utdannelsespersonale og geoparkpersonale. Vi vil lage en høy-kvalitets guide som er tematisk, informativ og praktisk orientert, trinnvis, med mange eksempler.

Hovedformålet med guiden er å presentere en nyskapende verktøykasse. Forbedre lærernes og vitenskapslærernes digitale ferdigheter ved å gjøre de kjent med moderne arbeidsformer i vitenskapsundervisningen (metodikk). I tillegg tjener det endelige dokumentet til å øke holdbarheten og bruken av prosjektresultatene, og samtidig spille det en viktig rolle i formidlingen av prosjektresultatene. Det er en base for en utdanning av høy kvalitet, bidrar til å sette opp læringsutbytte og metodikk, og det er et svar på dagens og morgendagens behov.

Guiden vil bidra til å forbedre ferdigheter og kompetanse i pedagogiske metoder i vitenskapsundervisningen, samle opplæring og veilede i introduksjon av ny teknologi i læringsprosessen og vitenskapsundervisningsprosessen, gi ekspert en IKT trinnvis veiledning, og veilederen vil dermed hjelpe lærere i å lære om å utforme undervisning i vitenskap basert på siste nyskapende praksis.

bottom of page