top of page

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK

Center za idrijsko dediščino (v nadaljevanju CID) je javni zavod ustanovljen s strani Občine Idrija. Njegove temeljne dejavnosti so skrb za upravljanje, večanje prepoznavnosti in interpretacijo bogate kulturne in naravne dediščine celotnega območja občine Idrija. Poleg tega je CID zadolžen za razvoj, večanje prepoznavnosti in trženje turistične destinacije Idrija. Pod okriljem CID-a deluje Geopark Idrija, ki poleg ohranjanja in interpretacije dediščine, deluje na področju razvoja geoturizma na idrijskem podeželju. Zaposleni znotraj CIDa delujejo tako na področju promocije in trženja turistične ponudbe, razvoju novih turističnih produktov, skrbijo za povezovanje ponudnikov znotraj območja in imajo izkušnje pri finančnem in vsebinskem vodenju dogodkov in projektov. Poleg tega so zaposleni preko sodelovanj že vzpostavili široko mrežo poznanstev znotraj celotne Evropske Unije (Mreža evropskih geoparkov, sodelovanje UNESCO destinacij, sodelovanje EDEN destinacij ...).

MAGMA UNESCO GLOBALNI GEOPARK

MGP je bil ustanovljen leta 2006 kot regionalni razvojni projekt. Območje MGP (2329 km2) pokriva območje petih občin na jugozahodu Norveške.
Namen MGP-ja je spodbujati edinstveno geološko in kulturno dediščino in tako pomagati pri razvoju in ohranjanju regije. MGP je v letu 2010 postal drugi skandinavski član v omrežju evropskih in globalnih Geoparkov, ki jih podpira UNESCO.
Glavna področja MGP dejavnosti so: razvoj in spodbujanje 46 Geopark lokacij za turistične in izobraževalne namene, razvoj novih turističnih paketov za turiste in šolarje, podpora pri vzgojno-izobraževalnem delu z lokalnimi šolami in vrtci ter organizacija dogodkov.

NATURTEJO UNESCO GLOBALNI GEOPARK

Naturtejo je neprofitna, javna medobčinska organizacija, odgovorna za upravljanje UNESCO Naturtejo globalnega Geoparka, v okviru programa UNESCO. Organizacija je bila ustanovljena leta 2004 z namenom organiziranja regionalnega turizma in za pospeševanje razvoja turizma partnerskih občin ter lokalnih podjetij za socialno-ekonomsko trajnostno diverzifikacijo prostora, ki temelji na naravni (geološki), kulturni in zgodovinski dediščini. Delo temelji na raziskavah in ohranjanju dediščine, izobraževalnih dejavnostih za lokalne šole in šole iz tujine, svetovanju in pomoči za samostojne podjetnike. Trenutno partnerje predstavlja 7 občin, ki upravljajo s skupno površino Naturtejo Geoparka (5050 km2, več kot 5% nacionalnega ozemlja), ki vključuje 93.000 prebivalcev in 24 zasebnih podjetij kot pridruženih partnerjev.
Izobraževalne programe Naturtejo Geoparka je razvil Pedagoški urad. Neposredno sodelujejo z lokalnimi šolami skozi celo šolsko leto in vsako leto na tisoče učencev spoznavajo z naravnimi pokrajinami. Naturtejo Izobraževalni urad izvaja izobraževalne dejavnosti, ki vsako leto vključujejo okoli 3000 študentov in učiteljev, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje.
Poti Geoparka se že oglašujejo v več evropskih državah z mednarodnimi ponudniki turističnih storitev in so primer najboljših praks trajnostnega turizma ter večkrat nagrajene s strani mednarodnih organizacij.

OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH

Črni OŠ Vrh je majhna javna šola na podeželju, ki nosi velik pomen za lokalno skupnost, saj je geografsko ločena od vseh večjih gospodarskih središč.
Življenje na črnovrški planoti se razvija pod vplivom njene geografske izoliranosti od večjih gospodarskih središč, slabega javnega prevoza in drugih geografskih značilnosti (razgibanega terena na nadmorski višini med 650 in 1100 metri, kraškega površja, pomanjkanja vode in hude klime). Vse te lastnosti so pustile pečat na kulturni dediščini, ki je ohranjena tudi v OŠ Črni Vrh.
Šola je preko različnih razvojnih projektov strokovno povezana z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije. S tem so obogatili strokovno delo zaposlenih, ki si prizadevajo najti čim več načinov za sodobno izobraževanje.
Kljub majhnosti šole ali pa prav zaradi nje, je šola zelo aktivna ko gre za programe javnih zavodov in drugih izven šolskih dejavnosti, ki razširjajo učni program in povezujejo šole s starši, vaščani, društvi in drugimi javnimi institucijami, ki so dejavne v občini Idrija. Osnovna šola Črni Vrh lahko in ve, kako povezati vse družbene skupine v lokalni skupnosti.
Šola je ustvarila tudi gozdno učno pot, ki je del Geoparka Idrija. V zelo majhnem prostoru predstavlja tesno povezavo med naravo in človekom in je odličen primer dobre pedagoške prakse.

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSE SILVESTRE RIBEIRO

Agrupamento de Escolas Jose Silvestre Ribeiro predstavlja skupino šol iz Portugalske. Ravno zaradi tega dejstva je projekt zanje zanimiv, saj učenci, ki bodo v projektu sodelovali, prihajajo iz različnih regij, kar pomeni tudi geografsko in geološko drugačnost pokrajin, v katerih živijo.
Učitelji, vključeni v projekt, delajo na šoli v oddelku za znanost in tehnologijo in imajo večletne izkušnje z organizacijo tečajev na področju naravoslovja (biologija in geologija).
Uporaba novih tehnologij v razredu je bistvenega pomena za regijo, ki ima še vedno nekaj težav z dostopom do interneta, in kjer mnogi mladi še vedno niso seznanjeni o možnostih, ki jih lahko dobijo z uporabo novih tehnologij.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani je javna izobraževalna, znanstveno-raziskovalna in umetniška institucija z zelo bogato tradicijo. Je najstarejša in največja univerza v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1919 in zajema 26 polnopravnih članov (3 akademije in 23 fakultet) in 3 pridružene člane.
UL je zelo aktivna v mednarodnem izobraževanju in raziskavah. Ima 286 raziskovalnih skupin z več kot 3000 registriranimi raziskovalci. V letu 2013 je UL sodelovala pri 421 mednarodnih projektih, vključno z več kot 310 drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi projekti v okviru programov Skupnosti EU (Tempus, Erasmus, Leonardo da Vinci, DAPHNE, SafeInternet, eLearning, eTEN itd.).
Univerza v Ljubljani (UL) bo sodelovala v večini predvidenih aktivnosti projekta ESTEAM. Na podlagi predhodnih raziskav in strokovnega znanja bo UL pomembna partnerica pri razvoju projekta ESTEAM.

LOCATIFY EHF

Locatify je v zasebno islandsko podjetje ustanovljeno leta 2009. Specializirano je za inovativne tehnologije za pridobivanje lokacije na podlagi vsebine za pametne telefone in tablične računalnike.
Stranke podjetja Locatify delujejo povečini na področju turizma, izobraževanja in zabave.
S tem sistemom lahko uporabniki enostavno ustvarijo izlete in igre za notranjo ali zunanjo uporabo, na primer vodnike, sprehajalne poti in iskanje skritih zakladov.
Ekipo Locatify sestavlja 5 zaposlenih - spletni oblikovalec, programerji in vodja trženja, vsi se zavzemajo za zagotavljanje rešitev pri objavi interaktivnih vsebin in iger za mobilne naprave.

bottom of page