top of page

Våre aktiviteter

Gjennom prosjektet vil følgende aktiviteter bli gjennomført:

A1 - Prosjektledelse

Metoder som vil tas i bruk for å gjennomføre aktivitetene er forberedelser av prosjektarbeid, WBS, PERT, «logical framework» tilnærmelse, brainstorming, aktiv lytting, utdypning etc.

A2 - Kvalitetssikring

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som overvåkning og assistanse i aktiviteter, vurdering og evaluering, simuleringer, tilbakemelding, analyse av spørreskjemaer, risikovurdering etc.

A3 - Formidling

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som kommunikasjon, markedsføring, målkommunikasjon, bruk av sosiale medier, aktiv lytting, tilbakemelding etc.

O1 / A1 - Studier av nasjonale læreplaner med retningslinjer

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som bakgrunnsforskning, skrivebordsforskning, forskningsdesign, intervjuer, spørreskjemaanalyse, analyse av data, utarbeidelse, brainstorming, identifikasjon av beste praksis, skriving, gjennomgang av litteratur og artikler, resonnement etc.

O2 / A1 - Utvikling av undervisningsmetodikk: mobilundervisning / brukeropplevelsesplattform - Forberedelse av innholdet for mobilplattformen og læringsmetoder i naturen

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som forberedelse av innholdet for mobilplattform og læringsmetoder i naturen, gjennomgang av litteratur og artikler, samarbeid om eTwinning, bakgrunnsforskning, utarbeidelse, brainstorming, identifikasjon av beste praksis, skriving, resonnement, Scenarier, simulering, skriptskriving, etc.

O2 / A2 - Utvikling av undervisningsmetodikk: mobilundervisning / brukeropplevelsesplattform - Digitalisering av data (skape mobilplattformer)

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som digitalisering, forskning, brainstorming, veikart, utvikling, prototyping, testing, overvåkning og assistanse i gruppevirksomhet, vurdering og evaluering mv.

O2 / A3 - Utvikling av undervisningsmetodikk: mobilundervisning / brukeropplevelsesplattform - Tester i kombinasjon med læring i naturen (pilotstudie)

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som testing, studie, analyse, oppsummering, overvåkning og assistanse i gruppevirksomhet, vurdering og evaluering, etc.

O3 / A1 - Utarbeidelse av veiledning for lærere i naturvitenskapelig utdanning - ESTEAM metodikk, Steg for steg guide

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som litteraturvurdering, brainstorming, utvikling, produktdesign, design av innholds, møter og nettmøter, overvåking og assistanse i gruppevirksomhet, vurdering og evaluering.

M1-7 - Prosjektmøter

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som planlegging, brainstorming, utarbeidelse, presentasjon, aktiv lytting, gruppearbeid, læring fra partnere, reiser, online møter, «world café» metode, veikart etc.

E 1-3 - Presentasjon av ESTEAM Intellectual Outputs og deres bruk i undervisning / læringsprosess

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder som møter, offentlig presentasjon, læring ved å gjøre (bruk av utposter), deling av erfaringer, paneldiskusjon etc.

C1 - Kortsiktige fellesarbeidsarrangementer

For å utføre aktiviteten vil vi bruke metoder interaktive forelesninger, moderering av gruppeprosesser, presentasjon, dialog med lærer, praksis, peerdeling, arbeid i grupper, individuelle oppgaver, paneldiskusjon, debatt, undersøkelse, læring fra å se demonstrasjoner, lære fra trykt Casestudier etc.

bottom of page