top of page

Zadnje novice

Elektronski novičnik projekta ESTEAM

29.8.2019

Vabljeni k branju elektronskega novičnika projekta ESTEAM ...

Newspaper SLO - first page.png

Promocijski film aplikacije TeachOUT je končan ....

30.6.2019

Izveden še zadnji partnerski sestanek projekta ESTEAM

28.6.2019

Sedmi partnerski sestanek projekta ESTEAM  je potekal v Geoparku Idrija v Sloveniji med 12. in 13. junijem 2019.

​Na zadnjem partnerskem sestanku smo se predstavniki vseh 7 partnerjev v projektu ESTEAM ponovno srečali, da pregledamo opravljeno delo ter osnujemo delo še do zaključka projekta, to je v septembru 2019.

Skoraj tri leta so minila, odkar smo se projektni partnerji prvič srečali. Od našega prvega srečanja smo uspešno izvedli vse partnerske sestanke, zaključujemo s pripravo intelektualnih rezultatov, redno izvajamo promocijske aktivnosti, izvedli smo tudi aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja ter t.i. multiplikacijski dogodek, ki je bil namenjen učiteljem, ki bi želeli poučevati s pomočjo nove aplikacije TeachOUT.

Tekom naših rednih srečanj in intenzivnega sodelovanja med partnerji smo v teh treh letih oblikovali aplikacijo TeachOUT, ki omogoča učiteljem, da v svojem domačem okolju v spletnem vmesniku (CMS-ju) na domači poti na več točkah nastavijo vrsto različnih nalog (oziroma igro), ki jo nato objavijo. Ta igra je po objavi javno na voljo v aplikaciji TeachOUT, ki si jo otroci enostavno prenesejo na pametno mobilno napravo. Telefon ali tablica na osnovi GPS-a učence vodi od točke do točke in jim sproti odpira vprašanja in naloge. Tako učenci na zanimiv način spoznavajo, raziskujejo ter odkrivajo učne vsebine, ki bi se jih sicer učili med štirimi stenami v učilnici.

Aplikacija TeachOUT je seveda glavni in najbolj pomemben rezultat v projektu ESTEAM, kateremu je bil namenjen tudi večji del zadnjega partnerskega srečanja. Razpravljali smo o popravkih, testiranjih, izboljšavah ter o prihodnosti aplikacije. Posvetili smo se tudi zaključku projekta in še zadnjega intelektualnega rezultata (vodiča Korak za korakom) ter obveznostim, ki jih imamo kot partnerji v projektu pri pripravi končnega poročila in dokazovanju različnih vrst stroškov.

Ker je bil to zadnji sestanek, smo želeli partnerjem iz tujine še enkrat pokazati lepoto idrijskega geoparka. Tako je prvi dan partnerski sestanek potekal v idiličnem okolju Kendovega dvorca, drugi dan pa v Planinski koči na Hleviški planini. Gostje iz tujine so si lahko ogledali tudi nekatere naravne znamenitosti– naravno kopališče Lajšt, vodne kotlice Bučke, ter nekatere interpretacijske točke v Geoparku Idrija.

Zadovoljstvo ob zaključku projekta je seveda prisotno, vendar si vsi želimo, da bi nova aplikacija TeachOUT živela tudi po zaključku projekta. Tako smo zaključili s sklepom, da v čim krajšem času poiščemo pot ter možnosti financiranja za nadaljevanje in nadgradnjo narejenega v projektu ESTEAM.

Snemanje promocijskega filmčka aplikacije TeachOut

27.5.2019

V petek 24.5.2019 smo na partnerski Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo in na Učni poti kraški gozd snemali kratki promocijski filmček za aplikacijo TeachOUT, ki je nastala v projektu ESTEAM.

 

S promocijskih filmčkom želimo predstaviti možnosti uporabe aplikacije TeachOut končnim uporabnikom (učiteljem in učencem) ter jih motivirati, da bi aplikacijo uporabili tudi pri njihovih učnih urah v njihovem domačem okolju.

 

Pri snemanju so sodelovali tudi učenci 9. Razreda osnovne šole, ki ravno zaključujejo šolanje. Kakšna lepa izkušnjo za zaključek šolanja!

V petek 24.5.2019 smo na partnerski Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo in na Učni poti kraški gozd snemali kratki promocijski filmček za aplikacijo TeachOUT, ki je nastala v projektu ESTEAM.

 

S promocijskih filmčkom želimo predstaviti možnosti uporabe aplikacije TeachOut končnim uporabnikom (učiteljem in učencem) ter jih motivirati, da bi aplikacijo uporabili tudi pri njihovih učnih urah v njihovem domačem okolju.

 

Pri snemanju so sodelovali tudi učenci 9. Razreda osnovne šole, ki ravno zaključujejo šolanje. Kakšna lepa izkušnjo za zaključek šolanja!

Delavnica za učitelje na Zavodu za šolstvo

27.5.2019

Idrija UNESCO globalni geopark je vzpostavil zelo uspešno sodelovanje z Zavodom za šolstvo (območna enota Nova Gorica). V mesecu maju smo skupaj pripravili delavnico za učitelje v sklopu »Izobraževalnih ponedeljkov na zavodu«. Udeleženci so aplikacijo testirali na terenu na predhodno pripravljeni poti v Novi Gorici, pozneje pa smo v predavalnici izvedli še delavnico, kjer so se učili pripravljati svoje lastne igre v aplikaciji.

Idrija UNESCO globalni geopark je vzpostavil zelo uspešno sodelovanje z Zavodom za šolstvo (območna enota Nova Gorica). V mesecu maju smo skupaj pripravili delavnico za učitelje v sklopu »Izobraževalnih ponedeljkov na zavodu«. Udeleženci so aplikacijo testirali na terenu na predhodno pripravljeni poti v Novi Gorici, pozneje pa smo v predavalnici izvedli še delavnico, kjer so se učili pripravljati svoje lastne igre v aplikaciji.

Predstavitev mobilne aplikacije "TeachOUT – znanstvena igra v naravi " v Geoparku Naturtejo aciji TeachOUT

20.5.2019

UNESCO Globalni geopark Naturtejo in skupina šol José Silvestre Ribeiro iz Idanha-a-Nova, ki so portugalski partnerji znotraj projekta ESTEAM, so javno predstavili projekt in njegove glavne dosežke. 27. marca in 11. maja 2019 so organizirali delavnici, da bi predstavili projekt ESTEAM - Enhancement of School TEAching Methods by linking between schools, experts and geoparks in combination with outdoor activities and ICT technologies (ki se sofinancira iz programa ERASMUS +) in mobillno igro TeachOUT, ki se izvaja na terenu.

 

Na prvi delavnici je sodelovalo 18 učiteljev iz šole EB2,3/S José Silvestre Ribeiro, ki so teoretični del opravili kar na šoli, nato pa so aplikacijo testirali tako, da so sodelovali v igri, ki je bila v ta namen ustvarjena v Tapada do Sobral blizu šole.
Druga delavnica je potekala v Monsantu. Teoretični del je bil v turistični pisarni, praktični pa na Balvanski stezi, ki so jo izbrali, da na njej preizkusijo in pripravijo igro na Portugalskem. Drugo delavnico je podprla tudi občina Idanha-a-Nova, ki so jo v Centru za usposabljanje združenja šol v Alto Teju potrdili kot kratkoročno usposabljanje. Na delavnici „Nove tehnologije, nove metodologije: Predstavitev mobilne aplikacije TeachOUT“ je sodelovalo 43 učiteljev, profesorjev in vzgojiteljev iz izobraževalnih ustanov iz različnih občin znotraj geoparka, ter iz sosednjih občin.


Prvo jutranje srečanje je bilo namenjeno predstavitvi projekta ESTEAM, na drugem jutranjem srečanju pa so predstavili glavni izdelek projekta, mobilno aplikacijo TeachOUT, ki jo lahko uporabimo kot vir izobraževanja v sklopu interdisciplinarnega učenja zunaj učilnic. Udeleženci delavnic so popoldan preizkusili aplikacijo TeachOUT na terenu, in sicer na Balvanski stezi, na pešpoti, ki se vije po geološkem spomeniku, osamelcu Monsantu. Učitelji so med igranjem igre reševali izzive iz geologije, biologije, zgodovine in kulture. Izzivi so vključevali različne metode poučevanja in dejavnosti v naravi, ki so temeljili na prej opravljenih raziskavah o potrebah pri učenju in poučevanju ter o pričakovanjih. Raziskave so izvedli med norveškimi, slovenskimi in portugalskimi učenci in učitelji (udeleženci projekta).


Oba dogodka sta bila odmevna in učitelji so se ju zvesto udeležili. Končni izdelek projekta bo postopen vodnik po metodologiji ESTEAM za učitelje, ki bo vseboval vsa navodila in informacije o uporabi obstoječih iger in o ustvarjanju novih za učence s pomočjo mobilne aplikacije TeachOUT. Ta bo na voljo ob koncu projekta avgusta 2019 na spletni strani: www.esteamproject.eu.

Poglej si nov letak o projektu ESTEAM in mobilni aplikaciji TeachOUT

6.5.2019

Slovenski partnerji javno predstavili projekt ESTEAM in aplikacijo TeachOUT

27.3.2019

Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino) je v sodelovanju z obema slovenskima partnerjema v projektu ESTEAM - Osnovno šolo Črnih Vrh nad Idrijo in Univerzo v Ljubljani (NTF – Oddelek za geologijo), dne 21. 3 2019, organiziral izobraževalni dogodek z naslovom »Uporaba mobilne aplikacije TeachOUT pri poučevanju naravoslovja na prostem«, s katerim smo javno predstavili projekt ESTEAM, njegove rezultate, mobilno aplikacijo TeachOUT ter možnosti sodelovanja v naprej.

IMG_5957.JPG

Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen vsem učiteljem naravoslovja in drugim pedagoškim delavcem, ki želijo svoje pedagoško znanje nadgraditi z uporabo sodobnih tehnologij pri pouku naravoslovja. Dopoldanski del je bil namenjen predstavitvi glavnih rezultatov projekta ESTEAM – različne možnosti uporabe sodobnih tehnologij v učnem procesu, razvoj mobilne aplikacije TeachOUT, rezultati pilotnega testiranja učencev in bodočih učiteljev iz Slovenije, Portugalske ter Norveške. Popoldanski del je bil  namenjen praktičnemu testiranju mobilne aplikacije na učni poti Kraški gozd, ki se nahaja na Črnovrški planoti. Naloge v mobilni aplikaciji so se nanašale na geološke, botanične in družbene značilnosti življenja na kraškem svetu. Naloge so bile sestavljene iz različnih učnih metod in aktivnosti v naravi, ki temeljijo na rezultatih predhodne raziskave učnih potreb in pričakovanj učencev ter učiteljev v vseh sodelujočih državah.

Dogodka se je udeležilo 30 učiteljev in drugih pedagoških delavcev iz celotne Slovenije ter predstavnikov različnih organizacij, ki delujejo znotraj lokalne skupnosti. Velik pomen projektnih aktivnosti so prepoznali tudi zaposleni na Zavodu za šolstvo Slovenije (območna enota Nova Gorica), ki so projektnim partnerjem ponudili strokovno podporo pri nadgradnji mobilne aplikacije. Poleg tega pa so v okviru dogodka sodelovali s predavanjem na temo uporaba sodobnih tehnologij pri poučevanju.

IZŠLA JE NOVA APLIKACIJA TEACHOUT – izobraževalna aplikacija za učenje v naravi

Aplikacija TeachOUT je nastajala dve leti z intenzivnim sodelovanjem mednarodne ekipe v okviru programa ESTEAM. Po zaključku razvojne faze in faze testiranja je pripravljena na uporabo in na voljo uporabnikom.

Aplikacija je oblikovana kot orodje za učenje v naravi – 'outdoor učenje' in predstavlja zanimivo nadgradnjo poučevanja. Učiteljem, pedagoškim delavcem in drugim posameznikom nudi možnost izdelave in objave tematskih iger 'lova na zaklad' za pametne telefone, ki jih lahko uporabijo kot učni pripomoček za učenje v naravi, na izletih, ekskurzijah ipd. Učitelji lahko z uporabo aplikacije v pripravo učnih ur na prostem vključijo različne stile poučevanja in učenje z vsemi čutili.

Z aplikacijo TeachOUT učencem, dijakom ali drugim uporabnikom pripravimo izkušnjo praktičnega učenja na svežem zraku, z veliko samostojnega učenja, raziskovanja ter gibanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO UPORABLJAMO APLIKACIJO?

S pomočjo aplikacije učitelj, pedagoški delavec ali drug uporabnik pripravi igro 'lova na zaklad' v prostoru z različnimi vsebinami in nalogami. Najprej mora v sistemu za upravljanje vsebin aplikacije (CMS) nastaviti začetno GPS lokacijo in lokacije posameznih točk v prostoru, ki bodo del igre, pripraviti informacije o lokacijah oz. naloge/vprašanja, ki bodo učenca vodile. Po testiranju lahko ustvarjalec poučne igre za učenje v naravi igro objavi in ta je na voljo za uporabo.

Objavljeno igro v aplikaciji učenci, dijaki ali drugi uporabniki prenesejo na svoje pametne telefone in TeachOUT učenje se lahko prične. Uporabniki sledijo navodilom v igri, prek katerih poiščejo prej določene lokacije v prostoru (GPS lokacije), kjer jim aplikacija predstavi informacije o lokacijah, ki jih je zastavil učitelj, oblikovalec igre. Po uvodni seznanitvi z začetno lokacijo učenci rešujejo različne izzive, naloge, ki jih vodijo skozi igro. Izzivi lahko zahtevajo tudi nalaganje slik, fotografij ali video posnetkov na server igre, za kar je potrebna internetna povezava. Če internetna povezava ni dostopna, je nalaganje na čakanju dokler se uporabnik ne poveže z omrežjem.

 

 

 

 

 

NOVE VRSTE Z LOKACIJO POVEZANIH IZZIVOV

Aplikacija ponuja možnost priprave različnih tipov izzivov za učence z uporabo njihovih pametnih telefonov: vprašanja odprtega ali zaprtega tipa (izbirna vprašanja z več odgovori), seti vprašanj, ki učenca seznanijo z določeno temo, možnost snemanja, fotografiranja objektov in obdelave fotografij z risanjem ter nalaganjem pred-pripravljenih grafik (filtrov).

 

 

 

Prenesite brezplačno aplikacijo

 

V trgovini  Play za Android

V trgovini App Store za iOS

001 esteam-teachout-app1.jpg
001 TeachOUT.png
Screenshot-2019-02-26-at-12.29.05-150x15

6. PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA ESTEAM

Šesti partnerski sestanek projekta ESTEAM je potekal v geoparku Magma na Norveškem med 27. januarjem 2018 in 2. februarjem 2019. Srečanje je bilo razdeljen na dva dela. Prvi del je bil namenjen upravljanju projekta, drugi pa LTT.

Geopark Magma je za dijake in goste pripravil učno pot v Vannbassenganu na okoliških rekreacijskih površinah. V torek 29. januarja so se vsi udeleženci sestanka pridružili 20 dečkom iz srednje šole Husabø Ungdomsskole v gozdu. Razdelili so se v skupine, v vsaki pa so bili tako dijaki kot udeleženci sestanka. Z velikim nasmehom so si naložili aplikacijo in se odpravili reševat naloge. Gozdna tla je prekrivala čudovito sveža in debela snežna odeja. Čeprav je to pohodu dalo pridih vznemirljive eksotike, je obenem otežilo naloge, saj je kamne prekrival sneg.

Ekskurzija je udeležencem priskrbela dragocene povratne informacije, s katerimi so se ukvarjali naslednje dni. Veliko ur so preživeli v Magmini pisarni v Egersundu, razvijali poti in se seznanjali z aplikacijo TeachOut ter njenim CMS. Razvile so se plodne razprave o obeh orodjih in kako bi aplikacijo še nadaljnje razvili v prihodnosti. Locatify je poskrbel za nov vodnik po korakih, predstavil nove značilnosti in pomagal udeležencem, da so razvili nove poti za testiranje.

Sodelujoče šole v projektu so predstavile izzive v posameznih državah pri poučevanju naravoslovnih vsebin in šolskih ekskurzijah ter spregovorile o raznolikosti in spremembah v učnih načrtih. Univerza v Ljubljani je predstavila pregled in povzela odgovore dijakov iz vprašalnikov po pilotnem testiranju. Dijaki iz treh sodelujočih držav si delijo različna mnenja in izkušnje, na splošno pa imajo vsi raje učenje v naravi.

V petek 1. februarja 2019 se je skupina odpravila na novo ekskurzijo v Hellvik. V tem čudovitem kraju je kar nekaj plaž in nekaj udeležencev se je odločilo za kopanje. Temperatura Severnega morja je bila 0 stopinj Celzija, tako da so gostje doživeli pravi duh norveških Vikingov! V Hellviku so testirali novo pot in nekatere novosti, nato pa so se vrnili na plažo in si na odprtem ognju spekli klobase za kosilo.

Zadnji dan sestanka je bil namenjen sprejemanju odločitev glede prihodnosti aplikacije TeachOut. Razpravljali so tudi o načrtih za širitev.

Aplikacijo TeachOut lahko naložimo na pametne telefone, učitelji pa jo lahko začnejo uporabljati pri pouku, čim se prijavijo in dobijo licenco.

Naslednji in zadnji sestanek projekta ESTEAM se bo odvijal v Sloveniji med 12. in 13. junijem 2019.

DRUGO PILOTNO TESTIRANJE V NALOG UČNE APLIKACIJE V PROJEKTU ESTEAM

4.12.2018

Da čas zelo hitro teče, smo se prepričali partnerji v projektu ESTEAM – meseci  od zadnjega testiranja pripravljenih vaj v obliki delovnih listov v maju do ponovnega testiranja v mobilni aplikaciji so hitro minili. V jesenskih mesecih je potekalo že drugo pilotno testiranje mobilne aplikacije – tokrat v mobilni obliki s tablicami.

Tudi tokrat so se na teren odpravili učenci osnovnih šol v vseh treh držav – Slovenije, Portugalske in Norveške. Prvi so testiranje na mrzel, a sončen jesenski dan, izvedli na Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo (Slovenia). S podporo Geoparka Idrija in v spremstvu učiteljev, je 22 učencev ponovno odšli na Učno pot kraški gozd in s pomočjo mobilne aplikacije raziskovali in reševali vaje iz področja geologije, rastlinstva in živalstva. Navkljub začetnim težavam z nameščanjem aplikacije na tablice, je v nadaljevanju testiranje potekalo gladko in učenci so na koncu v eno zatrdili, da je bilo tokrat bolj zabavno in zanimivo, kot z delovnimi listi, ter da bi še ponovili.

Sledila je norveška osnovna šola ter 20 učencev s spremljevalnimi učitelji ter osebjem Geoparka Magma, ki so 23. oktobra v okolici kraja Hestnes po poti z istim imenom prav tako testirali pripravljene naloge na mobilnih napravah. Dan je zaznamovalo deževno vreme in močan veter, ki pa niso pokvarili dobrega vzdušja na Norveškem.

Kot zadnji so naloge in mobilno aplikacijo 20. novembra testirali na Portugalskem. Geopark Naturtejo, učitelji in 35 učencev so se odpravili v idilično vasico Monsanto ter tokrat pripravljene naloge testirali še na mobilni aplikaciji. Tudi na Portugalskem so močno kljubovali občasnemu dežju, na koncu jih je razveselil sonček. Navkljub vsemu so otroci na terenskem delu izven učilnic na prostem uživali.

S pilotnim testiranjem smo želeli pridobiti povratno mnenje s strani učencev in študentov o oblikovanih nalogah, ustreznosti učnih metod in izbranih aktivnosti v naravi ter celostne uporabe mobilne aplikacije. Raziskava je pokazala, da je bilo učenje v naravi z mobilno aplikacijo učencem in študentom všeč. Podali so tudi številne predloge za izboljšave, ki so zelo pomembni za naše nadaljnje delo povezano z oblikovanjem mobilne aplikacije.

S projektnimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v zimskih mesecih, ko bomo skupaj s partnerji zaključili oblikovanje mobilne aplikacije ter izvedli izobraževanje s področja uporabe mobilne aplikacije pri poučevanju naravoslovja za vse sodelujoče partnerje.

SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA ESTEAM V GEOPARKU NATURTEJO NA PORTUGALSKEM

22.10.2018

Peti partnerski sestanek projekta ESTEAM, ki je sofinanciran iz Erasmus+ programa Evropske Unije, je med 15. in 17. oktobrom 2018 potekal na Portugalskem, v krajih Monsanto (Idanha-a-Nova) in Moitas (Proença-a-Nova). Projektni sestanek sta organizirala UNESCO globalni geopark Naturtejo in Osnovna šola José Silvestre Ribeiro. Izvedbo projektnega sestanka sta podprla tudi Občina Idanha-a-Nova in Center za gozdne znanosti. Na sestanku so bili prisotni predstavniki vseh partnerskih organizacij: Naturtejo, Idrija, Magma UNESCO globalni geoparki, Osnovni šoli José Silvestre Ribeiro in Črni Vrh nad Idrijo ter podjetje Locatify.

Projekt ESTEAM poteka že od septembra 2016 in se bo zaključil v septembru prihodnje leto. Od treh faz, partnerji trenutno najbolj aktivno delajo na drugi, to je oblikovanju aplikacije TeachOut Outdoor Treasure Hunt. Med sestankom so partnerji testirali pripravljene vsebine in naloge, ki bodo uporabljene v aplikaciji. Testirali so naloge na poti po kraju Monsanto, ki so jih učenci testirali že preteklo šolsko leto in tudi v začetku tekočega šolskega leta. Najprej so učenci testirali izvedbo nalog na terenu z delovnimi listi, v drugo pa že z pripravljeno aplikacijo. Podatki iz analize testiranja te evalvacije bodo uporabljeni v nadalnjem oblikovanju aplikacije.

Peti sestanek je bil večinoma namenjen analizi in evalvaciji prvega testiranja z delovnimi listi ter razpravi o tehničnih izboljšavah aplikacije ter razvoju nalog, ki bodo še vključene v aplikacijo. V času sestanka smo partnerji imeli tudi možnost ogleda naravnega spomenika “Portas de Ródão in Vila Velha de Ródão”. Ogledali in prehodili smo tudi del poti Route of the Barrocais v kraju Monsanto, ko smo z mobilno aplikacijo na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih testirali pripravljene naloge za učence. Med delovnim obiskom smo si ogledali tudi Center za gozdne znanosti v kraju Moitas, ki je partner v izobraževalnih aktivnostih Geoparka Naturtejo. Med tridnevnim obiskom smo okusili tudi lokalno gastronomijo.

Naslednji partnerski sestanek bo v januarju prihodnje leto na Norveškem, v UNESCO globalnem geoparku Magma. Takrat bomo partnerji ponovno analizirali napredek na oblikovanju aplikacije. S strani podjetja Locatify, ki je v projektu zadolžen za izdelavo aplikacije, bomo partnerji deležni večdnevnega treninga o platformi za izdelavo aplikacije ter aplikaciji sami. V marcu in aprilu prihodnje leto bodo trije geoparki za učitelje naravoslovja organizirali enodnevni trening o uporabi tega novega učnega orodja v šoli in doma.