top of page

Naše aktivnosti

V času projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

A1 - Projektno vodenje

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: priprava projektnega dela, WBS (strukturna razčlenitev dela), PERT (ovrednotenje programa in pregled tehnike), logični okvir, zbiranje idej, aktivno poslušanje, izdelava, itd.

A2 - Zagotavljanje kakovosti

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: spremljanje in pomoč pri dejavnostih, ocenjevanje in ovrednotenje, simulacije, povratne informacije, analiza vprašalnikov, ocene tveganja, itd.

A3 – Razširjanje informacij in promocija rezultatov ter aktivnosti

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: komunikacije, promocije, ciljno komuniciranje, uporaba socialnih medijev, aktivno poslušanje, povratne informacije, itd.

O1/A1 - Raziskave nacionalnih šolskih načrtov s smernicami

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: raziskave, intervjuji, analiza vprašalnika, analiza podatkov, izdelava, zbiranje idej, prepoznavanje najboljših praks, pisanje, pregled literature in člankov, obrazložitve, itd.

O2/A1 - Razvoj metod poučevanja: učenje z mobilno aplikacijo - Priprava vsebine za mobilne platforme in metode učenja v naravi

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: priprava vsebine za mobilno platformo in metode učenja v naravi, pregled literature in člankov, sodelovanje na eTwinning-u, izdelava, zbiranje idej, prepoznavanje najboljših praks, pisanje, obrazložitve, scenariji, simulacije, pisanje scenarijev, itd.

O2/A2 - Razvoj metode poučevanja: učenje z mobilno aplikacijo - Digitalizacija podatkov (ustvarjanje mobilne platforme)

Za opravljanje aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: digitalizacija, raziskave, zbiranje idej, izdelava načrta, razvoj, izdelava prototipov, testiranje, spremljanje in pomoč pri skupinskih aktivnostih, ocenjevanje in ovrednotenje, itd.

O2/A3 - Razvoj metode poučevanja: učenje z mobilno aplikacijo - Testiranje v kombinaciji z učenjem v naravi (pilotna študija)

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: testiranje, študije, analize, povzemanje, spremljanje in pomoč pri skupinskih dejavnostih, ocenjevanje in vrednotenje, itd.

O3/A1 - Priprava vodiča Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije ESTEAM

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: pregled literature, zbiranje idej, razvoj, oblikovanje izdelkov, oblikovanje vsebine, srečanja in spletni sestanki, spremljanje in pomoč pri skupinskih dejavnostih, ocenjevanje in vrednotenje, itd.

M1-7 Projektni sestanki

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: načrtovanje, zbiranje idej, izdelava, predstavitve, aktivno poslušanje, skupinsko delo, učenje od partnerjev, potovanja, on-line srečanja, World caffe, panelna diskusija,  zemljevidi itd.

E1-3 - Predstavitev ESTEAM intelektualnih rezultatov in njihova uporaba pri poučevanju/ učnem procesu

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabili metode, kot so: srečanja, javne predstavitve, izkustveno učenje, izmenjava izkušenj, okrogle mize, itd.

C1 - Kratkoročni trening

Za izvedbo aktivnosti bomo uporabljali metode, kot so: interaktivno predavanje, moderacija skupinskih procesov, predstavitve, učenje z dialogom, praksa, izmenjava med kolegi iste starosti, delo v skupinah, individualne naloge, okrogle mize, razprave, raziskave, učenje preko predstavitev, itd.

bottom of page