top of page

O projektu ESTEAM

(Izboljšanje učnih metod s povezovanjem šol, strokovnjakov in geoparkov v kombinaciji z aktivnostmi na prostem in IKT tehnologijami )

Projekt ESTEAM je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+. Koordinator projekta je UNESCO Globalni Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino), ki v projektu sodeluje še s sedmimi partnerji: UNESCO globalnima geoparkoma Naturtejo iz Portugalske in Magma iz Norveške, osnovnimi šolami iz Slovenije, Portugalske in Norveške, Univerzo v Ljubljani in računalniškim podjetjem iz Islandije.

Vemo, da učni načrti ter proces učenja postajo vedno bolj hitri in zahtevni. Tradicionalni način poučevanja se izgublja. Moderni in zabavni načini poučevanja z modernimi tehnologijami  vključeni v proces učenja so dandanes zelo iskani. Projekt ESTEAM bo s svojimi rezultati pripomogel k lažjemu in bolj zanimivem poučevanju naravoslovnih vsebin v osnovnih šolah.

Glavni namen projekta je izboljšati kvaliteto poučevanja naravoslovja v šolskem sistemu z uporabo  zanimivih, inovativnih metod, ki združujejo interaktivno učenje z aktivnostmi na terenu. Na podlagi analiz nacionalnih učnih načrtov, potreb učiteljev in učencev se bo v projektu pripravilo naravoslovne učne programe. Iz teh programov bo izdelana mobilna aplikacija, ki se bo nato uporabila pri poučevanju naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah.

V projektu bomo z analizo učnih načrtov in potreb učiteljev in učencev najprej ugotovili, kakšne so potrebe obojih pri poučevanju in učenju naravoslovnih vsebin in te ugotovitve upoštevali pri razvoju mobilne aplikacije. V zaključni fazi projekta pa bomo izdelali še vodič Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije, ki jo bomo razvili v ESTEAM projektu.

 

Specifični cilji

 • raziskava nacionalnih učnih načrtov v državah, vključenih v projekt  s seznamom predlaganih programov in orodij za načrtovanje šolskih ur

 • oblikovanje učinkovite vsebine in metodologije za poučevanje znanosti  v sodelovanju z učitelji, strokovnjaki s področja znanosti, interpretacije naravne dediščine in s strokovnjaki na področju IKT

 • razvoj poučevanja s pomočjo mobilne aplikacije  

 • oblikovanje Vodnika za učitelje pri poučevanju naravoslovja- povečanje pogostosti in učinkovitosti uporabe IKT tehnologij pri poučevanju znanosti

 • povečanje ravni digitalne pismenosti za učitelje in učence

 • povečanje ravni znanja in uporabe tujih jezikov za učitelje in učence

V okviru projekta bodo izvedene številne aktivnosti:

 1. Projektno vodenje

 2. Zagotavljanje kakovosti

 3. Razširjanje informacij in promocija rezultatov ter aktivnosti

 4. Raziskave nacionalnih šolskih načrtov s smernicami

 5. Razvoj metod poučevanja: mobilno učenje

 6. Priprava vodiča Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije, ki jo bomo razvili v ESTEAM     projektu

 7. Projektni sestanki

 8. Predstavitev ESTEAM intelektualnih rezultatov in njihova uporaba v poučevanju / učnem procesu

 9. Kratkoročni trening- dogodek za vse udeležence

Ciljne skupine:

 • učenci

 • učitelji naravoslovja

 • bodoči učitelji naravoslovja

 • profesorji didaktike na fakultetah

 • učenci v starosti od 12 do 15 let

 • osebje UNESCO globalnih geoparkov

 • zaposleni v izobraževalnih ustanovah

bottom of page