top of page

Intelektualni rezultati

O1 - Raziskava nacionalnih učnih načrtov s smernicami

V raziskavi nacionalnih učnih načrtov s smernicami bodo predstavljene ugotovitve o učnih ciljih, aktualnih znanjih in sposobnostih izobraževalnih metod pri poučevanju naravoslovja, mnenja učencev o metodah poučevanja naravoslovja in predlogi za izboljšave. Na podlagi analize bomo predstavili osnovne smernice, ki bodo predstavljale temelj za oblikovanje učnega gradiva (in mobilne platforme). To bo omogočilo učiteljem, da pridobijo nova znanja o načrtovanju učnih ur na področju naravoslovja, ki temeljijo na zadnjih inovativnih praksah.

Cilj te aktivnosti je zagotoviti kakovostne izhodiščne podatke, ki bodo pomagali razumeti značilnosti učnega načrta pri poučevanju naravoslovja in so osnova za visoko kakovostno izobraževanje. Pomagali bodo tudi določiti učne vsebine in metodologije ter pokazali aktualne potrebe in potrebe v prihodnosti pri poučevanju in učenju naravoslovnih vsebin. Dokument bo pomagal pri prepoznavanju dobrih praks.

E-knjigo si lahko prenesete TUKAJ.

O2 - Razvoj metod poučevanja: učenje z mobilno aplikacijo - Priprava vsebine za mobilne platforme in metode učenja v naravi

V drugem delu projekta bomo razvili inovativno metodo (metodologija poučevanja, orodje z možnostjo izkustvenega učenja). Ta bo povezovala nacionalne cilje učnega načrta pri poučevanju naravoslovja z razvojem mobilne platforme (IKT) v kombinaciji z aktivnostmi na prostem. Osnova za razvoj inovativne metodologije v projektu ESTEAM bo raziskava in dokument v aktivnosti O1.

Naš cilj je zagotoviti različne inovativne, kakovostne, optimizirane naravne metode poučevanja naravoslovja in uvajanje novih orodij za učitelje in zaposlene v UNESCO globalnih geoparkih.

Pri delu se osredotočamo  na pedagoške pristope do učencev, didaktiko in moderno tehnologijo z dejavnostmi na prostem, igrami, vajami, s poudarkom na naravoslovju, še posebno na geologiji. Vsi ti elementi bodo locirani na določenem kraju ali tematski poti v treh sodelujočih geoparkih v projektu.

Uporabniki bodo mobilno aplikacijo uporabljali na terenu, kjer bodo z učenjem, opazovanjem, sodelovanjem in dialogom reševali naloge ter dobili podatke, ki jih bodo nato lahko preverili ter primerjali z drugimi območji po Evropi.

E-knjigo si lahko prenesete TUKAJ.

O3 - Priprava vodiča Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije ESTEAM

V končni fazi projekta, ob zaključku aktivnosti v O1 in med razvijanjem  O2,  bomo pripravili "Priročnik za učitelje pri poučevanju naravoslovja" za učitelje naravoslovja in študente (bodoče učitelje), zaposlene v izobraževalnih ustanovah ter za osebje UNESCO Globalnih Geoparkov. Pripravili bomo kakovosten vodič, ki bo tematsko, poučno in praktično usmerjen, korak za korakom, z veliko primeri.

Glavni namen tega priročnika je predstaviti inovativno orodje, povečati digitalno pismenost učiteljev ter učitelje naravoslovja seznaniti s sodobnimi oblikami dela v pedagogiki (metodologija). Poleg tega bo končni dokument služil pri povečanju trajanja in uporabnosti rezultatov projekta in hkrati igral pomembno vlogo pri razširjanju rezultatov projekta. Priročnik bo pripomogel k izboljšanju znanj in spretnosti pri poučevanju naravoslovja. Z usposabljanjem bomo pripomogli k lažjemu uvajanju novih tehnologij v učni proces naravoslovja. Postopoma bomo predstavili sodobne IKT smernice, kar bo pomagalo učiteljem pri oblikovanju učnih ur na področju naravoslovja s pomočjo zadnjih inovativnih praks.

E-knjigo si lahko prenesete TUKAJ.

SLO.jpg
bottom of page