top of page

Om prosjektet ESTEAM 

Prosjektet ESTEAM har kime i personlige erfaringer og et gryende behov hos naturfagslærere. Vi vet at utdanningsprogrammer og læringsprosesser blir mer og mer omfattende, krevende og skal skje med økende hastighet.

 

Den tradisjonelle måten å undervise på har mistet sin kraft, og man ser nå etter moderne, kreative og morsomme måter å kunne undervise på med bruk av moderne teknologi. Disse metodene bør være givende og tilpasset til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, begrunnet i at internasjonalisering fremmes og det er en økende bruk av digitale læring, ofte i kombinasjon med fagundervisning.

 

Prosjektet ESTEAM har som mål å forbedre kvaliteten på forholdet mellom undervisning og læring i skolen gjennom innovative metoder (læringsmetoder, læringsverktøy, og bruksområde (virtuelt og utendørs)) som kobler nasjonale læringsmål med naturfagundervisningen. Det skal utvikles en mobil læringsplattform (IKT) som skal brukes i kombinasjon med utendørs aktiviteter. I tillegg, utviklingen og funn skal resultere i en brukerguide for naturfagslærere – ESTEAM metodisk steg for steg guide.

 

Generelle mål for å forbedre læringsprosesser i kombinasjon med IKT og utendørs aktiviteter.

 

Spesifikke mål:

 • Undersøkelser av nasjonale læreplaner i prosjektlandene med en liste for foreslåtte opplegg og verktøy for utforming av undervisningen

 • Skape og utforme effektivt innhold og metoder for naturfagsundervisning sammen med lærer, eksperter på fagfeltet, og eksperter på bruk av IKT

 • Utvikle en mobil læreplattform

 • Utforme en læreguide for lærere basert på resultater fra prosjektet, kunnskap og erfaringer

 • Øke bruken og effektiviteten av IKT teknologi i naturfagsundervisningen

 • Øke nivået på den digitale kompetanse til lærere og elever

 • Øke nivået på fremmedspråk blant lærere og elever

 

Gjennom prosjektet vil flere aktiviteter bli gjennomført:

 1. Prosjektledelse

 2. Kvalitetssikring

 3. Formidling

 4. Forskning på nasjonale læreplaner og rettningslinjer

 5. Utvikling av læringsverktøy: mobil læringsplattform

 6. Forberedelse av en guide for lærere i naturfag – ESTEAM metodisk steg for steg guide

 7. Prosjektmøter

 8. Presentasjon av ESTEAM resultater og deres bruk i læringsprosesser

 9. Felles opplæring av personalet
   

Målgrupper:


- Naturfagslærere
- Fremtidige naturfagslærere
- Professorer i didaktikk ved ulike fakulteter
- Elever fra 12 til 15 år
- Ansatte i Geoparker

- Ansatte ved utdanningsinstitusjoner

bottom of page