top of page

Deltakende organisasjoner

IDRIJA UNESCO GLOBAL GEOPARK

Slovenia

MAGMA UNESCO GLOBAL GEOPARK

Norway

NATURTEJO UNESCO GLOBAL GEOPARK

Portugal

ELEMENTARY SCHOOL ČRNI VRH

Slovenia

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE RIBEIRO

Portugal

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Slovenia

LOCATIFY EHF

Iceland

IDRIJA UNESCO GLOBAL GEOPARK (IDRIJA senter for kulturarv)

Idrija senter for kulturarv (IHC – Idrija Heritage Centre) er en offentlig institusjon som koordinerer administrasjon, konservering og promotering av kulturarven til Idrija-området og jobber for en bærekraftig utvikling av turisme i området. IHC er en stor organisasjon innen turisme i Idrija kommune som har ansvar for å forme og markedsføre turistattraksjoner, samt å fremme utviklingen av aktiviteter for turister. IHC er operatør og koordinator for Geopark Idrija aktiviteter. IHC har 11 ansatte.

Geopark Idrija, som dekker hele Idrija kommune med 294 kvadratkilometer og rundt 12 000 innbyggere, koordineres av IHC. Idrija Geopark har tre fokusområder som de jobber særlig med - geokonservering, utdanning og bærekraftig utvikling av landsbygda (med geotourisme). Idrija Geopark er involvert i lokale utdanningsinstitusjoner, og i 2012 ble et skoleverk etablert. Dette inkluderer fire grunnskoler i området (nemlig Idrija grunnskole, Spodnja Idrija grunnskole, Črni Vrh grunnskole og Cerkno grunnskole). Alle skoler har et 9-årig skoleløp og følger læreplanen for Republikken Slovenia.

I Idrija Geopark har de opprettet 22 tematiske stier (fotturer eller sykkelturer) som forbinder natur- og kulturarv samt turisttilbud i ulike områder av geoparken (overnatting, pensjonat, idrettsaktiviteter, museer i landlige områder, etc.). Noen av disse stiene er spesielt hensiktsmessige for skolegrupper, på grunn av deres lengde og innhold (natur og kulturarv). Noen undervisningsprogrammer har allerede blitt utført og testet på disse stiene.

MAGMA UNESCO GLOBAL GEOPARK

Magma Geopark (MGP) er et selskap hovedsakelig eid av offentlige institusjoner, inkludert kommuner, fylker, museer og to friluftsrå. MGP ble etablert i 2006 som et regionalt utviklingsprosjekt. Området MGP (2329 km2) dekker territoriet til 5 kommuner i sørvest-Norge, og ligger omtrent en time med bil eller tog sørøst for Stavanger. MGP har som mål å fremme sin unike geologiske og kulturelle arv for å bidra til å utvikle og opprettholde regionen. I 2009 ble det etablert et ikke-profitt privat selskap med navnet Magma Geopark AS, og i 2010 ble MGP det andre skandinaviske medlemmet av det europeiske og globale Geoparknettverket som støttes av UNESCO. Den nye strategiske forretningsutviklingsplanen (2010-2021) for Dalane-regionen (som omfatter 4 av de 5 kommunene som er del i MGP), ser MGP som et stort regionalt initiativ på turismeområdet. Hovedområdene for MGP-aktivitet er: å utvikle og fremme 46 geoparklokaliteter for turisme- og utdanningsformål, utvikle nye turpakker for turister og skoleklasser, støtte opplæringsarbeid med lokale skoler og barnehager, og organisere arrangementer.

Siden begynnelsen har MGP vært sterkt samarbeidende med Universitetet i Stavanger (UiS) og deres program for internasjonal hotell- og reiseliv for å forbedre MGPs strategi innen turisme og styrke partnerskapet i flere prosjektsøknader.

NATURTEJO UNESCO GLOBAL GEOPARK

Naturtejo er en ikke-kommersiell, offentlig interkommunal organisasjon med ansvar for ledelsen av UNESCO Naturtejo Global Geopark, som ligger under UNESCO-programmet. Organisasjonen ble etablert i 2004 med formål å organisere den regionale turistsektoren og å fremme turismeutvikling av partnerkommuner og lokale bedrifter. Fokus er å skape en sosioøkonomisk bærekraftig diversifisering av området, basert på naturlig (geologisk), kulturell og historisk kulturarv. Dette styres gjennom forskning og bevaring av arv planlagt med kommuner, utdanningsaktiviteter for lokale og internasjonale skoler, og rådgivning og støtte til private entreprenører.

Partnerne representerere 7 kommuner som administrerer totalarealet av Naturtejo Geopark (5050 km2, mer enn 5% av det nasjonale territoriet), med 93 000 innbyggere og 24 private bedrifter som er tilknyttet partnerne. Naturtejo bidrar i planlegging, sammen med lokale myndigheter, av vern, økt bevissthet og verdsettelse av geologisk arv. Dette oppnås gjennom fokus på forbindelse mellom natur- og kulturarv, gjennom utdanningsprogrammer og organisering av lokal turisme under Strategi for natur og turisme for regionen. Naturtejo Geopark Utdanningsprogram har en viktig samfunnspåvirkning gjennom den direkte kontakten med lokale skoler gjennom hele skoleåret. Stier og georuter, utviklet av geoparken, blir allerede fremmet i flere land i Europa av internasjonale turismeoperatører. Et eksempel er ved tildeling av prisen «Skal International Ecoturism Award» for Naturtejo Geoparks utvikling og arbeid med bærekraftig turisme.

Naturtejo Utdanningskontor driver med pedagogiske aktiviteter som involverer omtrent 3000 elever og lærere årlig. Disse kommer både fra lokale og internasjonale skoler, og fra både barnehager, grunnskoler og studenter på universitetsstudenter.

ČRNI VRH GRUNNSKOLE

Črni Vrh Grunnskole er en liten offentlig skole på landsbygda med stor betydning for lokalsamfunnet på grunn av avstanden til større økonomiske senter.

Livet på Črni Vrh-platået har utviklet seg under påvirkning av sin geografiske isolasjon fra større økonomiske sentre, den dårlige offentlig infrastrukturen og andre geografiske trekk (et undulerende terreng i en høyde mellom 650 og 1100 meter, karstlandskap, vannmangel, høyde over havet og utfordrende klima). Alle disse funksjonene har etterlatt seg spor i kulturarven, som også er bevart av Črni Vrh Grunnskole.

Skolen er faglig knyttet til Statens utdanningsinstitutt gjennom ulike utviklingsprosjekter. Gjennom denne sammenhengen beriker de det faglige arbeidet til de ansatte som søker etter en moderne utvikling i utdanningen.

Deres aktive engasjement i det europeiske prosjektet PROFILER, ledet av Fakultet for utdanning, Universitetet i Ljubljana, viser at de er kvalifisert til å undervise i vitenskap og utføre tilknyttet forskningsarbeidet.

På tross av at skolen er liten, er den svært aktiv når det gjelder deltakelse i offentlige utdanningsprogrammer og andre utdanningsprogrammer som utvider pensum og forbinder skolen med foreldre, landsbyboere, samfunn og andre offentlige institusjoner som er aktive i Idrija kommune. Aktiviteten og kildene de har samlet hittil, er et godt grunnlag for å utvikle læringsmoduler. Črni Vrh Primary School kan og vet hvordan man skal koble alle sosiale grupper i lokalsamfunnet.

Skolen har også skapt en opplæringssti gjennom en nærliggende skog som nå er en del av Geopark Idrija. På et lite område presenteres det på en tiltalende måte en tett forbindelse mellom natur og menneske, og det er et utmerket eksempel på en god pedagogisk praksis på Črni Vrh Primary School. Pedagogisk sti er en modell for kvalitetsarbeidet og gir besøkende muligheten til å lære av det. Stien er utviklet som et didaktisk verktøy, og det stammer fra behovene til mer moderne undervisningsopplegg og nødvendigheten av mer feltundervisning.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSE SILVESTRE RIBEIRO

En skolegruppe som ligger i innlandet med en befolkning på 7 innbyggere per km2 og en aldrende befolkning. Skolepopulasjonen består av 840 elever, fordelt som følger: Førskoleutdanning - 127 barn, grunnskole - 282 elever, femte og sjette trinn - 133 studenter, syvende, åttende og niende trinn, inkludert CEF - 173 studenter, videregående opplæring, inkludert yrkes- og fagkurs - 125 studenter. Disse studentene er fra alle fylkets sogn.

Skolen er et egnet sted for å teste pedagogisk prosjekt i praksis. Eksperter utvikler pedagogiske strategier gjennom det nåværende Erasmus + -prosjektet, tilpasser dem til det lokale miljøet og utfordringer typisk for landsbygda i Portugal, og gjennomfører dem i klasserommet. Det har stor geografisk spredning av elever og skoler som er interessert i å være med på prosjektet. Lærerne som har ansvar for prosjektet er fra Vitenskaps- og teknologiavdelingen i skolen. De har flere års erfaring med å lage undervisning for klasser i naturvitenskap (biologi og geologi).

Anvendelsen av ny teknologi i klasserommet er grunnleggende for en region som fortsatt har problemer med å få tilgang til internett, og hvor mange unge fortsatt ikke er klar over mulighetene de kan få i hjemlandet hvis de bruker ny kommunikasjonsteknologi.

UNIVERSITETET I LJUBLJANA

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Universitetet i Ljubljana er en offentlig og selvstendig pedagogisk, vitenskapelig og kunstnerisk institusjon med en rik tradisjon. Det er det eldste og største universitetet i Slovenia. Det ble etablert i 1919, og omfatter 26 instutusjoner (3 kunstakademier og 23 fakulteter) og 3 tilknyttede institusjoner (Nasjonal Universitetsbibliotek, Universitetet i Ljubljana Central Tekniske Bibliotek, Universitetet i Ljubljana Innovasjon- og teknologiske institutt).

Universitetet er svært aktiv i internasjonal utdanning og forskning. Den har 286 forskergrupper med over 3000 registrerte forskere (548 ESR). De har 175 forskningsprogrammer, 228 grunnleggende og 88 anvendt forskningsprosjekter, 27 postdoc-prosjekter og 39 målrettede forskningsprosjekter (CRP) og 7 teknologiske plattformer. I perioden 2007-2013 var det involvert som partner eller koordinerende institusjon i 160 FP7. Universitetet samarbeidet i løpet av 2013 i 421 løpende internasjonale prosjekter, inkludert 108 RP7-prosjekter og mer enn 310 andre utdannings- og forskningsprosjekter finansiert av EU-fellesskapsprogrammer (TEMPUS, ERASMUS, Leonardo da Vinci, DAPHNE, SafeInternet, eLearning, eTEN, Lifelong Learning Programme Mange mer).

Universitetet i Ljubljana er involvert i et flertall av planlagte aktiviteter i ESTEAM-prosjektet. Basert på tidligere forskning og kompetanse gir universitetet en viktig kunnskapsramme som er nødvendig for utviklingen av ESTEAM-prosjektet.

LOCATIFY EHF

Locatify Ltd. er et privatstyrt islandsk SME-selskap etablert i 2009. Locatify spesialiserer seg på innovative teknologier for å levere plasseringsbasert innhold til smarttelefoner og tabletter ved hjelp av teknologiene som er tilgjengelige på enheten, og gjør dem tilgjengelige og enkle å bruke for kundene.

Locatify sine kunder er innen turisme, utdanning og underholdning. De bruker Locatify Creator CMS (Content Management System) for å administrere innholdet og publisere til apper som er merket for kunden. Locatify opprettholder kontinuerlig og utvider Creator CMS-plattformen med nye tekniske innovasjoner for å levere plasseringsbasert innhold.

Med dette systemet kan brukerne enkelt lage turer og spill for innendørs eller utendørs bruk, for eksempel guider, turstier og skattejakt. Med skattejaktelementene får spillerne utfordringer på smarttelefonen på riktig sted.

Locatify's team består av 5 ansatte; Webdesigner, programmerere og markedsføringsleder, alle forpliktet til å levere løsninger for publisering av interaktivt innhold og spill for mobile enheter.

Selskapet er hovedleder for utvikling av IKT-instrumenter: Database, Webside, E-læringsplattform og pedagogiske spillapps.

bottom of page